THÔNG BÁO

Quyết định v/v miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2016 - 2017 (đợt 2)

Phòng Công tác sinh viên thông báo Quyết định v/v miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2016 - 2017 (đợt 2)

Tập tin đính kèm: 978-QD-DHDL_291116.pdf

Các tin khác